Τιμες

Το κόστος φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ανταγωνιστικό και ξεκινά από 100 ευρώ για πλήρεις υπηρεσίες επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενώ αν εντάσσεστε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της φιλοξενίας το κόστος ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά μήνα.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνωνται με ΦΠΑ 24%